Lịch học


THỜI GIAN KHÓA HỌC ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HỌC
17h – 21h Chiều Chủ Nhật
Ngày 29/11/2015
BÁC SĨ TRONG NHÀ Tòa Nhà Vietcombank 79 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
18h – 21h Tối Thứ 3
Ngày 01/12/2015
LÀM CHỦ NGUỒN HÀNG TỪ AMAZON & EBAY Tòa Nhà Vietcombank 79 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
18h – 21h Tối Thứ 6
Ngày 27/11/2015
TRÍ TUỆ TOÀN HẢO Tòa Nhà Vietcombank 79 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM

Bình luận