lichhoc_banner

THỨ 3 – NGÀY 29.07.2014

17h30 – 21h

VietComBank

Building

79 Ng Đình Chiểu

P.6 Q.3

BÍ MẬT HỆ  THỐNG KINH DOANH

 ONLINE VẬN HÀNH 1 NGƯỜI

diengia_minhduc
Diễn Giả

Nguyễn Minh Đức

DANGKY
THỨ 5 – NGÀY 31.07.2014

18h – 21h

VietComBank Building

79 Ng Đình Chiểu P.6 Q.3

BÍ MẬT

CHINH PHỤC PHÁI ĐẸP


Diễn Giả

HỌC VIỆN FVA

DANGKY
THỨ 6 – NGÀY 01.08.2014

18h – 21h

VietComBank Building

79 Ng Đình Chiểu P.6 Q.3

03 BƯỚC ĐỂ

NÓI CHUẨN TIẾNG ANH

leroy
Diễn Giả

JIMMY HÀ

DANGKY
THỨ 7 – NGÀY 26.07.2014

17h30 – 20h

VietComBank Building

79 Ng Đình Chiểu P.6 Q.3

KHÓA THIỀN ÂM NHẠC 

YOGA SAHAJA


Diễn Giả

YOGA SAHAJA UCTRALIA

DANGKY
HocMienPhi.Vn  | Nhịp Cầu Tri Thức – Kết Nối Trái Tim